Privatlivspolitik – klienter:

Orientering om privatlivspolitik – klienter

Dataansvarlig:

Psykolog Inge Guldal

CVR. 26195748

Vordingborggade 18. 3 sal.

2100 København Ø

Tlf. 2022 5720

Mail: ingeguldal@protonmail.com

Behandling af dine oplysninger

Indholdet her omhandler information om bla. dataforordningsloven som trådte i kraft pr. 25.05.18 i hele EU og således også her i Danmark. Det betyder skærpede forholdsregler for alle virksomheder som håndterer personfølsomme oplysninger. Alle bliver underlagt Datatilsynets forordninger og tilsyn. Du ejer dine personlige oplysninger og skal give dit samtykke til hvem og hvad det skal bruge til. Du bliver bedt om at udfylde en samtykkeerklæring ved vores første møde og får information om hvordan dine data bliver håndteret hos mig.
Jeg har indhentet databehandleraftaler med mine samarbejdspartnere, som sikrer, at dine data bliver håndteret sikker.

Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig, er jeg som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Jeg kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger frivilligt og på eget ansvar.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Tavshedspligt og opbevaring af dine oplysninger.

Jeg skriver journal, det er lovpligtigt. Det vil sige at jeg skriver noter om fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har tavshedspligt og det er kun mig der har adgang til din journal.

Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere, hvis nogen (Sygesikringen, forsikring, kommune, ”Danmark”) betaler dine samtaler helt eller delvist.

Jeg sender nødvendige regningsinformationer til min revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min Revisor har tavshedspligt.

Jeg passer godt på dine data. Din journal bliver opbevaret i mit arkiv under dobbelt lås, eller i et lukket og sikkerhedsgodkendt EDB-journalsystem, jeg anvender systemet ClinicCare. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år, i særlige tilfælde længere.

Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.

Oplysnings- og underretningspligt.

Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for at du eller andre kommer til skade.

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for at et barns trivsel og udvikling.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du har ret til at få at vide hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil have en kopi.

Den kan udleveres til dig ved personligt fremmøde og underskrift.

Journaler udleveres ikke til 3. part.

Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

Hvis du vil klage over mig. Psykolognævnet behandler klager over autoriserede psykologer. Tlf. 33411200 (man-fre 09.00-15.00)

Utilsigtede hændelser

Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling?

Hjælp os med at lære af vores fejl, så det samme ikke sker for andre.

Læs mere om utilsigtede hændelser, og hvordan du kan beskrive dem i linket nedenfor.

Folder om utilsigtede hændelser

LOVE OG REGLER:

Om journaler:
Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Psykologlovens §14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Om samtykke til registrering af data:
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Om pligt til at underrette om fare:

Sundhedsloven paragraf 41. Sundhedsloven kapitel 9, paragraf 41-48.

Om behandling af personoplysninger:

EUs Persondataforordning, artikel 6 og 7.

Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel:

Serviceloven paragraf 153.

Om at klage over min behandling af dine oplysninger:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk

Lovgivning opdateres løbende, og der kan ske ændringer. Anden relevant lovgivning kan gælde ud over ovennævnte.

 

body p strong { font-weight: 600; } Warning: Undefined array key "refresh_token" in /customers/0/4/4/ingeguldal.dk/httpd.www/wp-content/plugins/easyme-connect/src/WP.php on line 429