Privatlivspolitik

Privatlivspolitik GDPR for Inge Guldal ApS.

Dataansvar

Inge Guldal ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger: Inge Guldal. Mail: inge@ingeguldal.dk
Hjemmeside: www.ingeguldal.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
Navn
Adresse
DP nr.
Telefonnr.
E-mailadresse

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi indhenter kun oplysningerne fra dig.

Formål med behandling af dine personoplysninger

Afholdelse af kurser/workshops.
Afregning for deltagelse i kurser/workshops.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe vi afholder kurser.

Dine rettigheder

Du har en lang række rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til udlevering af egne data
  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Du kan altid indgive klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer, vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Med venlig hilsen 
Inge Guldal ApS